MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng nhanh trong Quý 3 2023

30/10/2023

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng lên 5,33% trong quý 3, do sự cải thiện trong thương mại, sản xuất và hoạt động trong nước. Dữ liệu được công bố bởi Tổng Cục Thống kê (GSO) vào ngày 29 tháng 9 cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục gia tăng trong quý 3, so với 4,14% so với cùng kỳ năm trước ở quý 2.

Sự cải thiện này dựa trên hiệu suất trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, cũng như các hoạt động trong nước. Kết quả này gần gũi với kỳ vọng của UOB (5,6%) và cao hơn so với cuộc khảo sát của Bloomberg (5%).

Dữ liệu cơ bản đã cho thấy một số cải thiện trong quý 3 so với quý 2, mặc dù hiệu suất vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Về lĩnh vực, sản xuất đã phục hồi với tốc độ tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 sau hai quý gần như đứng yên ở mức gần bằng không, trong khi lĩnh vực dịch vụ (chiếm 43% tỷ trọng GDP) tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, gần giống với quý 2.

Dữ liệu cho tháng 9 cho thấy một số dấu hiệu khích lệ rằng hoạt động có thể đã đảo ngược tình hình khi hiệu suất cải thiện hàng tháng.

Xuất khẩu tăng trong tháng 9 sau sáu tháng liên tiếp giảm, với tốc độ tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam theo từng quý. Ảnh được cung cấp bởi UOB.

Dữ liệu về nhập khẩu cũng có xu hướng tương tự, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 sau mười tháng liên tiếp giảm.

Như một phản ứng, sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, đây là hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2022, khi lĩnh vực sản xuất ghi nhận lần thứ tư liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ trong sản lượng.

Sự phát triển này cũng được phản ánh trong dữ liệu chỉ số quản lý mua sắm (PMI), nơi chỉ số PMI sản xuất của Việt Nam đã ghi nhận sự mở rộng đầu tiên (trên 50) vào tháng 8 với 50,5 sau thời gian gặp khó khăn trong khu vực thu hẹp (dưới 50) trong năm tháng trước đó.

Một lý do mà điều kiện có khả năng sẽ tiếp tục cải thiện là sự tiếp tục dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Mặc dù trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng yếu và hiệu suất xuất khẩu kém suốt nhiều tháng trong năm, các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục cam kết đầu tư vào đất nước trong làn sóng toàn cầu hóa, giảm rủi ro và dịch chuyển chuỗi cung ứng hiện tại.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực tế của Việt Nam tăng trong tháng 9 liên tiếp trong năm với tốc độ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 15,9 tỷ đô la Mỹ, so với sự tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ trong tháng 8 và sự tăng trưởng 17,2% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022.

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được giải ngân vào Việt Nam.

Nếu tốc độ này tiếp tục theo cùng tốc độ, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong cả năm có khả năng sẽ tương đương với giá trị 19,7 tỷ đô la Mỹ năm 2021, điều này là một thành tựu đáng kể khi xem xét các tình hình hiện tại đầy không chắc chắn, áp lực lạm phát và sự suy giảm của lòng tin.

Vốn đầu tư trực tiếp đã cam kết tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, lên 20,2 tỷ đô la Mỹ, vượt quá mức 18,8 tỷ đô la Mỹ ghi nhận trong cùng giai đoạn năm 2022.

Singapore là nguồn lớn nhất của vốn đầu tư trực tiếp đã đăng ký với 4 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc (2,9 tỷ đô la Mỹ).

Lĩnh vực sản xuất vẫn là điểm đến hàng đầu, thu hút hơn 14 tỷ đô la Mỹ cho đến nay, với sự tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực trong nước, tiêu dùng dường như đã phục hồi đà tăng trưởng của mình, với tổng cộng ngành bán lẻ mở rộng 9,4% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9 sau khi dao động dưới mức 7% trong 3 tháng trước đó và đây là tháng tốt nhất kể từ tháng 4.

Doanh số bán lẻ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9, là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4, trong khi sản lượng dịch vụ lưu trú và dịch vụ tăng trưởng 34,7% vào tháng 9 sau khi dao động trong khoảng từ 5-10% trong 4 tháng trước đó, cho thấy hoạt động du lịch đang tăng tốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam mở rộng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, đây là một cải thiện so với 3,72% trong nửa đầu năm 2023, nhưng chỉ bằng một nửa so với tốc độ 8,85% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều này có nghĩa là mục tiêu tăng trưởng chính thức 6,5% ngày càng khó đạt được. Để đạt được mục tiêu chính thức, tốc độ tăng trưởng quý 4 của Việt Nam cần ít nhất 12%, điều này khó xảy ra trong tình hình hiện tại mà không có sự cải thiện đáng kể trong nhu cầu cơ bản.

Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, những gì đã xảy ra trong nửa đầu năm vẫn còn quan trọng.

Vì vậy, UOB đang điều chỉnh xuống dự đoán tăng trưởng cả năm của Việt Nam xuống 5% (so với 5,2% trước đây), với giả định về sự gia tăng thêm về tốc độ tăng trưởng GDP thực vào quý cuối năm nay ở mức 7% so với cùng kỳ, so với dự đoán trước đây là 7,6%.

Điều này vẫn yêu cầu rằng các hoạt động và đơn đặt hàng cần được thực hiện nhanh chóng trong những tháng tới.

Thường, quý 4 là quý có hiệu suất tốt nhất trong một năm bất kỳ tại Việt Nam, mặc dù tác động cơ bản sẽ đóng vai trò quá lớn trong năm 2023 do năm 2022 xuất sắc.

Với điều đó trong tâm trí, UOB dự định cắt giảm thêm dự đoán của mình với 3/4 năm đã qua. Nó duy trì dự đoán cho năm 2024 ở mức 6%.

Trước hiệu suất kém cỏi của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng phản ứng bằng cách cắt giảm lãi suất cho vay của nó một cách tích luỹ 150 điểm cơ bản vào tháng 6 năm 2023 xuống 4,5%.

Mặc dù chúng tôi vẫn nhận thấy triển vọng cắt giảm lãi suất thêm 100 điểm cơ bản (xuống 3,5%), thời gian đã được dời lại quý cuối năm nay, với sự không chắc chắn lớn hơn khi ngân hàng trung ương cân nhắc giữa tốc độ tăng trưởng và rủi ro lạm phát.

Tỷ lệ lạm phát đã tăng trong những tháng gần đây, và nguy cơ là áp lực tăng giá tiêu dùng có thể gia tăng trước vì tăng giá thực phẩm và năng lượng gần đây do giảm sản xuất của các nhà sản xuất dầu quan trọng, xung đột liên quan đến Nga và Ukraine, cũng như biến đổi khí hậu và thời tiết.

Theo UOB, chúng tôi đang duy trì dự đoán lạm phát CPI của Việt Nam ở mức 3,9% cho năm 2023; giá trị mới nhất là 3,7% so với cùng kỳ vào tháng 9, cao hơn rất nhiều so với mức thấp nhất của năm nay là 2% (tháng 6 năm 2023) và gần kề mục tiêu chính thức là 4,5%.

Share this post

Must Read

You may be interested in

12/12/2023
Apple định chuyển nguồn lực phát triển iPad sang Việt Nam
Apple lần đầu tiên lên kế hoạch phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm...
16/11/2023
CƠ HỘI KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH GIA DỤNG DƯỚI ÁP LỰC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỪ EU
“Trong bước phát triển sôi động của thị trường gia dụng tại Việt Nam,...
06/11/2023
Doanh nghiệp vi mạch bán dẫn BESI Hà Lan đầu tư vào Khu công nghệ cao TP.HCM
Công ty BE Semiconductor Industries N.V (BESI) sẽ đầu tư giai đoạn đầu 4,9 triệu...
30/10/2023
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng nhanh trong Quý 3 2023
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng lên 5,33% trong quý 3, do sự cải...
13/09/2023
Apple hoàn tất chuyển 11 nhà máy sản xuất sang Việt Nam
Theo ông Nguyễn Thắng Vượng, Vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ (Bộ Công...
05/09/2023
Triển vọng tích cực cho việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
Việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽ có triển vọng tích cực...
31/08/2023
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm tới
Ngân hàng Thế giới dự báo rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7%...
16/08/2023
88top1 net
VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map