MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Chương Trình Tham Quan Theo Đoàn

Hiểu được nhu cầu tham quan theo đoàn của quý vị, chúng tôi hân hạnh đem đến cho các khách tham quanMTA Vietnam 2023chương trình tham quan theo đoàn với nhiều ưu đãi sẽ giúp cho quý vị có thêm những trải nghiệm thú vị và tối ưu hóa chuyến tham quan của mình. Xem ngay các ưu đãi bên dưới:

Để đăng ký tham dự chương trình tham quan theo đoàn, vui lòng tải form đăng kýTẠI ĐÂY, điền các thông tin được yêu cầu và gửi về cho chúng tôi qua email[email protected]hoặc liên hệ trực tiếp với BTC Ms. Jasmine Le +84 28 3622 2588 (115).

* Số lượng quà tặng có hạn, ưu tiên những đoàn đến trước và có nhu cầu

**Chương trình sẽ áp dụng các điều khoản đi kèm, vui lòng liền hệ ban tổ chức để được hỗ trợ.

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map