MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

[Talkshow] “Phát Triển Sản Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Iot/AT – Quản Lý Dự Án R&D, Lập Chiến Lược Công Nghệ, Xây Dựng Hệ Sinh Thái Như Thế Nào?”

15/05/2023

Ngày:05/07/2023.

Thời gian:9h30 – 16h00.

Địa điểm:Phòng hội thảo 2, Sảnh B1, SECC.

Các sản phẩm ứng dụng iOT/AI đang trở nên phổ biến và quen thuộc không chỉ với thế giới mà còn cả với Việt Nam. Thông qua Talkshow này,MTA Vietnam 2023muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu đến nhân sự trong ngành. Tại đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn với nhiều dự án iOT/ AI, hiểu được cách lập kế hoạch, thực thi và quản lý các hoạt động đưa iOT/AI vào thực tiễn cũng như xây dựng hệ sinh thái iOT/AI.

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian/ Time Nội dung / Content Diễn giả / Speaker
09h00 – 09h20 Ghi danh
Check-in
09h20 – 09h30 Khai mạc
Opening
09h30 – 10h00 Tổng quan về hệ sinh thái iOT/AI – nhìn tại Việt Nam và Thế giới
Overview of iOT/Ai eco-systems – a view on Vietnam market and the world
Ông Vũ Đăng Chu – CEO & Founder Data Insight Việt Nam
Mr. Vu Dang Chu – CEO&Founder Data Insight Viet Nam
10h00 – 10h15 Tea Break
10h15 – 11h45 Thảo luận mở với chuyên gia: Triển khai dự án đưa iOT/AI vào sản phẩm – những bài toán kỹ thuật, chuỗi cung ứng & quản lý dự án cần giải quyết
Open discussion with experts: Deployment of a product to bring iOT/AI to products – technical, supply chain & project management issues to be resolved
TS. Trần Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ MIIT – Tập đoàn Mutosi
Dr. Tran Anh Tuan – Head of the MIIT Institute of Technology – Mutosi Group

TS. Nguyễn Văn Thái – GIảng viên HCMUTE
Dr Nguyen Van Thai – Lecturer at HCMUTE

Bùi Tiến Dũng – Giám đốc dự án Vconnex
Mr. Bui Tien Dung – Project Manager of Vconnex

Ngô Trần Bảo Hiệp – CTO Tập đoàn Mutosi
Mr. Ngo Tran Bao Hiep – CTO of Mutosi Group

Vũ Đăng Chu – CEO & Founder Data Insight Việt Nam
Mr. Vu Dang Chu – CEO & Founder of Data Insight Vietnam
11h45 – 14h00 Giải lao – Ăn trưa /Lunch break
14h00 – 14h30 Chia sẻ 1 dự án iOT/AI thực tế đã triển khai và các điểm chính yếu
Sharing of one real field iOT/AI which has been completed and major points
TS. Trần Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ MIIT – Tập đoàn Mutosi
Dr. Tran Anh Tuan – Head of the MIIT Institute of Technology – Mutosi Group
14h30 – 15h00 Game Quiz
15h00 – 15h30 Case study quy hoạch chiến lược iOT/AI trong thực tế và những bài học đúc kết
A real field case study on strategic planning for iOT/AI and learned lessons
Bùi Tiến Dũng – Giám đốc dự án Vconnex
Mr. Bui Tien Dung – Project Chief Vconnex
15h30 – 16h00 Bế mạc và tặng quà
Closing and presenting gifts
Share this post

Must Read

You may be interested in

30/01/2024
Nhà cung cấp của Boeing được chấp thuận xây dựng nhà máy trị giá 20 triệu USD tại Việt Nam
Một chiếc Boeing 737 Max do Hãng hàng không Air Canada điều hành. Photo bởi...
23/01/2024
Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị nông nghiệp
Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ giới hoá đồng bộ đến năm...
23/01/2024
Công nghiệp điện tử: Tận dụng cơ hội để bứt phá
Công nghiệp điện tử là ngành có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác...
23/01/2024
Lực đẩy cho công nghiệp chế biến chế tạo
Những bất ổn từ bên ngoài thời gian qua cho thấy phải thay đổi mô hình tăng...
11/01/2024
TPHCM thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ...
11/01/2024
Xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa sản xuất công nghiệp
Trí tuệ nhân tạo (AI – artificial intelligence) đã và đang nhanh chóng trở...
11/01/2024
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và...
12/12/2023
Apple định chuyển nguồn lực phát triển iPad sang Việt Nam
Apple lần đầu tiên lên kế hoạch phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN
    Baidu
    map